hm-top.jpg

ЗА НАС

Кои сме ние?
Потребни Ви се професионалци?
Зошто ХАУЗМАЈСТОР ПЛУС?

УСЛУГИ

Хигиена...
Техничко одржување...
Комунални услуги...

УПРАВУВАЊЕ СО ЗГРАДИ

Управување, совети, извештаи...
Функционалност, хигиена...
Максимална взаемна соработка!!

Хаузмајстор ПЛУС е ЛИЦЕНЦИРАН УПРАВИТЕЛ со Станбен и Деловен простор

Одржување на хигиената е главната дејност на ХАУЗМАЈСТОР ПЛУС кое опфаќа:

 

Чистење на:

Техничко и инвестиционо одржување:

Станбени, деловни, резиденцијални,
индустриски објекти и куќни совети

Електрика, водовод, климатизација

Тврди подови (мермер, плочки, ламинат)

Комунални услуги

Машинско перење на теписи и теписони

Молерофарбарски услуги

Перење венецијанер и вариолајт

ПП апарати

Високи стаклени површини и фасади

Лифтови

Чистење на кровни површини

Хортикултура

 

Обезбедување и видео надзор на имот и лица

 

Дезинфекција, дезинсекција, дератизација

 

Телефонска инсталација

 

Контрола на квалитет и квантитет на стоки и консалтинг

 


 

Стандарди за квалитет